Foundation "Humanity"


 
The statuette of Honour

 

The "Foundation Humanity" works with close co-operation with the trade union of Bulgarian teachers, Institute of the Philosophical Studies to Bulgarian Academy of Science, the department of Social, Educational and Industrial Psychology in Sofia State University "Kl.Ohridsky" and other scientific and cultural institutions.
 

 

 

 
Activities and Public Events

 Foundation Humanity develops a broad range of activities, such as:

Conferences and seminars, celebrations of anniversaries, publications of books, concertsand other public events.

Each Year The Statuette of Honour is awarded to prominent Bulgarian authors, artists and people who have won the love and respect of society for their humaine social activities. At each of these events the award winners and the audience enjoyed a specially organized concert

Here you can see the latest winners of the honourable prize.

The poet and playwrite Leda Mileva, one of the best Bulgarian writers for children. The children recited her poems and Mrs. Mileva said she equally valued the statuette and the performance of the little children, who made her really happy,

Only a month ago Mrs Mileva passed away at the age of 93. We will never forget her and will always love to recite her poetry.

The next statuette was awarded to the famous Bulgarian writer, author many books and film scripts - Mr. Angel Vagenshtain. The young man sitting next to him is Hristo Krastev, who saved two people from drowning, risking his own life.He received a special plaquette for his heroic deed.

 

 

 

 

     

 Valeri Petrov

The great Bulgarian poet Valeri Petrov received the statuette of honour at the celebration of his 90th anniversary

.

Children, and young people were among his greatest fans and friends.
 

По молба и в отговор на специално Предложение на Министерството на външните работи, УС на Фондация Човещина удостои с Почетен плакет на 16 май 2012 г.   в Зала 1 на НДК Шри Шри Рави Шанкар, основател на Международната фондация Изкуството да живееш за неговата високо хуманна дейност по света

 

Publications

  
 
Разработена и приета от Общото събрание на фондацията за първи път Концепция за дейността и развитието на Фондация Човещина (в периода 20112020 г.).
 
Подготвена бе с участието на Специализираните комисии и утвърдена от Управителния съвет План-програма за по-конкретна работа в различните направления до 20-годишния юбилей на Фондация Човещина (26.09.2013 г.).
 
рганизирани и проведени бяха с участието на най-авторитетни учени и специалисти научни форуми с последвали издания (под 23, 24 и 25 в Приложението за тях).
 
Официални представяния на научните трудове вb София-прес, при подчертан интерес,
 

Организиран бе, съвместно с Балканския институт по труда и социалната политика, Обучителен семинар (през м. юни 2011 г.) по подготовка и осъществяване на П
роекти  с членове и приятели на Фондация Човещина.
 

          

    Фондация Човещина благодарение на усилията на члена на УС на фондацията Цв. Платиканова спечели и започна работа по двугодишния Проект секторна програма Грюндвиг програма Учене през целия живот.

В отговор на любезната покана на Сдружение Приятел на детето, Фондацията, се включи с адекватните свои възможности в провеждането на Международния фестивал на Детската книга (София, 0105.10.2012 г.).

                                                                         

Copyright 2013 Child's Friend..All Rights Reserved